Logo

Perspektywy rynków akcji. Czy to wciąż dobry moment na inwestowanie na rynkach finansowych?

Date

Wednesday, August 26, 2020

Time

02:00 PM Europe/Warsaw

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Marcin Działek, Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Santander Bank Polska

Doradca inwestycyjny i magister ekonomii posiadający prawie 10 letnie doświadczenie na rynkach finansowych. Swoja karierę rozpoczynał od stanowiska tradera na rynku walutowym, a następnie został zatrudniony w Domu Maklerskim BZWBK (ocenie Santander Biuro Maklerskie) na stanowisku analityka rynków OTC. W kolejnych latach był odpowiedzialny za analizy i rekomendacje dotyczące polskich akcji i instrumentów finansowych notowanych na rynków zagranicznych. Od 2016 roku jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego i współtworzy portfele modelowe dla klientów doradztwa inwestycyjnego. Specjalizuje się w podejściu makroekonomicznym oraz w analizie technicznej (teoria fal Elliotta).

Agenda

Podczas webinaru poruszymy następujące tematy:

  • Rynek akcji przed wybuchem pandemii,
  • Co napędza wzrosty na giełdach?
  • Wpływ covid-19 na aktywność gospodarczą,
  • Strach, panika, euforia – jak skrajne emocje wpływają na rynek?
  • Co dalej z pandemią, recesją i ożywieniem gospodarczym?
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (Stowarzyszenie) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801; dane kontaktowe: tel.: 71 332 95 60, e-mail: biuro@sii.org.pl. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Projektu Letnia Szkoła Giełdowa on Line (Projekt). Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w Projekcie (Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych): wysyłanie informacji marketingowych. Odbiorcą danych w zakresie imię, nazwisko, adres email może być Fundacja GPW jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Fundacji GPW na podany adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających treści marketingowe/informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację GPW. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia Projektu. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.